Betyder Diska kontrakt
Vad betyder Diska kontrakt? Här finner du 2 definitioner av Diska kontrakt. Du kan även lägga till betydelsen av Diska kontrakt själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Diska kontrakt


Att beräkna nuvärdet av återstående betalningar när ett kontrakt bryts. (t ex vid avbrutna leasingkontrakt eller förtida omläggning av lån med bunden ränta).
Källa: finansportalen.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Diska kontrakt


Att beräkna nuvärdet av återstående betalningar när ett kontrakt bryts. (t ex vid avbrutna leasingkontrakt eller förtida omläggning av lån med bunden ränta).
Källa: svaronline.se
<< Laktobacilli Bolagsordning >>