Betyder Diskontera
Vad betyder Diskontera? Här finner du 8 definitioner av Diskontera. Du kan även lägga till betydelsen av Diskontera själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Diskontera


Omräkning av ett framtida penningvärde till ett nuvärde med hänsyn till att pengar minskar i värde.
Källa: svaronline.se

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Diskontera


Köpa eller sälja en fodran mot avdrag av förskottsränta. Ett sätt att få betalt snabbare.
Källa: alltomjuridik.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Diskontera


Att räkna in framtida värden i en aktiekurs tex. nyheter, prognoser med mera. Eller när man beräknar nuvärdet av en framtida betalning.
Källa: finansportalen.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Diskontera


Beräkna nuvärdet av en framtida skuld eller betalning eller att räkna in framtida värden i en aktiekurs till exempel nyheter, prognoser med mera.
Källa: almi.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Diskontera


Diskontering innebär att ett värde omräknas bakåt i tiden med hänsyn till en given räntesats. Om aktier brukar man exempelvis säga att framtida händelser (god orderutveckling, stigande marknadsräntor, [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Diskontera


Ordklass verb ● ta upp lån på växel, avbetalningskontrakt eller dylikt (varvid banken drar av förskottsränta)
Källa: ordbok.mkforlag.com

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Diskontera


Innebär att till exempel betalningar som sker vid olika tidpunkter räknas om till ett belopp vid en viss tidpunkt.
Källa: svaronline.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Diskontera


abzinsen
Källa: pegasus-translations.com

<< Bolagsordning Laktosmonohydrat >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse