Betyder Dispositiv
Vad betyder Dispositiv? Här finner du 14 definitioner av Dispositiv. Du kan även lägga till betydelsen av Dispositiv själv

1

2   0

Dispositiv


Dispositiv – Dispositiv  regel – En regel som inte är tvingande och således kan avtalas bort av parterna i ett rättsförhållande. Exempel på dispositiv lagstiftning är Köplagen (KöpL)  
Källa: internetjuridik.com

2

0   0

Dispositiv


optional dispositiv lag
Källa: tools.effso.se

3

0   0

Dispositiv


En lag eller regel kan vara dispositiv, det vill säga kan ersättas med avtal mellan till exempel fackföreningar och arbetsgivare. Hela eller delar av lagar kan ersättas med kollektivavtal.
Källa: unionen.se

4

0   0

Dispositiv


Myndigheters rätt att räkna sambor som gifta efter att ha varit mantalsskriven på samma adress i 3 år. T.ex vid ansökning av bidrag.
Lillemor Björkén - 13 oktober 2016

5

0   0

Dispositiv


Dispositiv lagstiftning innebär lagstadganden som går att avtala bort. Parter kan komma överens om ett avtal utan att lagen hindrar. Om inget annat avtalats gäller lag.
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   0

Dispositiv


Lag som kan avtalas bort. Jmf tvingande lagar (indispositiva lagar).
Källa: juridikfokus.se

7

0   0

Dispositiv


Ett rättsregel (lagregel) som tillåter parterna att genom avtal avvika från regeln (motsats; tvingande, indispositiv) är dispositiv. Dispositiva tvistemål = sådana mål där parterna, istället för ett domstolsavgörande, kan välja att själva (exempelvis genom ett förlikningsavtal) reglera sitt mellanhavande. Ett processrättsligt som är dispositivt ger [..]
Källa: citus.se

8

0   0

Dispositiv


Den del av lagstiftningen om arbetsmarknaden som är förhandlingsbar, det vill säga att fack och arbetsgivare kan komma överens om regleringen av en arbetsrättslig fråga.
Källa: svensktnaringsliv.se

9

0   0

Dispositiv


 Förhandlingsbar. En stor del av lagstiftningen om arbetsmarknaden är dispositiv, vilket innebär att fack och arbetsgivare kan komma överens om annat än vad lagen säger.
Källa: arbetetsmarknad.se

10

0   0

Dispositiv


Som inte är bindande. Dispositiva är rättsregler som bara tillämpas om inte parterna kommit överens om annat. Jfr *indispositiv.
Källa: helpforsakring.se

11

0   0

Dispositiv


En rättsregel som genom överenskommelse mellan parterna kan avtalas bort. Motsatsen är tvingande lagar - indispositiva lagar – som således inte kan avtalas bort.
Källa: svaronline.se

12

0   0

Dispositiv


Den del av lagstiftningen om arbetsmarknaden som är förhandlingsbar, det vill säga att fack och arbetsgivare kan komma överens om regleringen av en arbetsrättslig fråga.
Källa: svenskhandel.se

13

0   0

Dispositiv


En rättsregel (lagregel) som tillåter parterna att genom avtal avvika från regeln (motsats; tvingande, indispositiv) är dispositiv. Dispositiva tvistemål = sådana mål där parterna, istället för ett do [..]
Källa: alltomjuridik.se

14

0   1

Dispositiv


En lag som kan avtalas bort eller åsidosättas och inte behöver följas strikt. Se även semidispositiv och tvingande lag. De flesta lagar inom arbetsrätten har tydligt beskrivet i någon av de inledande [..]
Källa: denfulahunden.wordpress.com

Lägg till betydelsen av Dispositiv
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Disponentfullmakt Dispositiv lagstiftning >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse