Betyder Finansinstitution
Vad betyder Finansinstitution? Nedanför finner du betydelsen av Finansinstitution Du kan även lägga till betydelsen av Finansinstitution själv

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Finansinstitution


Bolag, företag eller annan institution som driver finansieringsverksamhet. Undantagen är offentliga kreditinstitut, fond- och värdepappersföretag m.m. Finansinstitution användas ofta som en samlingsbeteckning för banker, finansieringsföretag och försäkringsbolag.
Källa: skagenfonder.se
<< TPB Finansmarknader >>