Betyder Fondandelsvärde
Vad betyder Fondandelsvärde? Här finner du 2 definitioner av Fondandelsvärde. Du kan även lägga till betydelsen av Fondandelsvärde själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Fondandelsvärde


Tillgångarnas nettovärde per andel (även kallat baskurs) anger marknadsvärdet för en fondandel. (Enskilda andelshavare äger normalt flera andelar av fonden.) Fondandelsvärdet beräknas genom att lägga ihop marknadsvärdet för alla värdepapper i vilka fonden har placerat. Därefter dras alla kostnader fonden ådragit sig fram till den relevanta dagen av [..]
Källa: skagenfonder.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Fondandelsvärde


Tillgångarnas nettovärde per andel (även kallat baskurs) anger marknadsvärdet för en fondandel. (Enskilda andelshavare äger normalt flera andelar av placeringsfonden.) Fondandelsvärdet beräknas genom [..]
Källa: delphifonder.se
<< Finanstilsynet Förvaltningskapital >>