Betyder Garantipension
Vad betyder Garantipension? Här finner du 15 definitioner av Garantipension. Du kan även lägga till betydelsen av Garantipension själv

1

0   0

Garantipension


Den del av den allmänna ålderspensionen som betalas ut till den som saknar inkomstgrundad ålderspension eller vars inkomstgrundade ålderspension inte överstiger ett visst belopp. Garantipension kan tas ut tidigast från 65 års ålder. För att få full garantipension krävs 40 års bosättning i Sverige annars reduceras garantipensionen. Pers [..]
Källa: maxm.se

2

0   0

Garantipension


Om du haft låg eller ingen inkomst kan du få garantipension, som ger dig en lägsta nivå inom den allmänna pensionen. Om du har bott i Sverige i mindre än 40 år blir garantipensionen lägre. Läs mer: allmän pension
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se

3

0   0

Garantipension


I Sverige kan den enskilde i hög grad själv bestämma när den vill gå i pension. Man har rätt att börja ta ut allmän pension redan vid 61 år, men samtidigt också rätt att få arbeta kvar til [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0   0

Garantipension


För den som har tjänat lite, har bott minst tre år i Sverige och har fyllt 65 år.
Källa: sfiekonomi.se

5

0   0

Garantipension


Ingår i den allmänna pensionen och är ett grundskydd för dig som har haft liten eller ingen inkomst. Betalas ut tidigast från 65 års ålder.
Källa: livbojen.eu

6

0   0

Garantipension


Den del i det nya allmänna pensionssys-temet som garanterar att alla ska kunna få ålderspension. Garantipensionen betalas ut till den som inte haft pensionsgrundande inkomst alls eller, som utfylln [..]
Källa: insuroo.se

7

0   0

Garantipension


En del av den nya allmänna pensionen. Garantipension utbetalas vid ålderspension till dem som har haft en låg eller ingen inkomst alls. Se allmän pension.
Källa: seb.se

8

0   0

Garantipension


ett grundskydd i den nya allmänna pensionen som ges till den som har haft låg eller ingen inkomst alls.
Källa: swedishbankers.se

9

0   0

Garantipension


Ingår i den allmänna pensionen och kan utbetalas till den som har låg eller ingen inkomst. Kan utbetalas från 65 års ålder.
Källa: kapanpensioner.se

10

0   0

Garantipension


Om du haft låg eller ingen inkomst kan du få garantipension, som ger dig en lägsta nivå inom den allmänna pensionen. Om du har bott i Sverige i mindre än 40 år blir garantipensionen lägre.
Källa: secure.pensionsmyndigheten.se

11

0   0

Garantipension


Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen. Den är till för att skydda de som har en låg taxerad inkomst och den garanterar dig en viss summa per månad i pension även om du haft en låg inkomst eller ingen inkomst alls.
Källa: pensionsguide.se

12

0   0

Garantipension


Om pensionstagarens alla andra pensioner sammanlagt är mindre än 738,82 euro i månaden, kan pensionstagaren få garantipension. Garantipension beviljas och betalas ut av FPA.
Källa: elakeuudistus.fi

13

0   0

Garantipension


Om du haft låg eller ingen inkomst kan du få garantipension, som ger dig en lägsta nivå inom den allmänna pensionen. Om du har bott i Sverige i mindre än 40 år blir garantipensionen lägre.
Källa: collectum.se

14

0   0

Garantipension


Garantipensionen är ett grundskydd för dig med låg eller ingen inkomst och finansieras via skatten. Den kan tidigast tas ut vid 65 års ålder. Garantipensionen ersätter det som tidigare hette folkpension och pensionstillskott.
Källa: media.amf.se

15

0   0

Garantipension


Garantipensionen förbättrar ekonomin för de pensionstagare som har de lägsta inkomsterna. Om pensionstagarens alla övriga pensioner sammanlagt är mindre än 743,38 euro i månaden före skatt ( [..]
Källa: tyoelake.fi


Lägg till betydelsen av Garantipension
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Garantifond Garantiregeln >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse