Betyder Kalibrera
Vad betyder Kalibrera? Här finner du 6 definitioner av Kalibrera. Du kan även lägga till betydelsen av Kalibrera själv

1

8 Thumbs up   4 Thumbs down

Kalibrera


Kalibrering sker genom att ett mätdon jämförs med en känd spårbar normal och är en uppmätning av hur rätt mätdonet visar under vissa specificerade betingelser. Kalibrering innebär inte att mätdonet trimmas eller justeras till att ge korrekta värden, även om en justering kan göras i samband med kalibrering.
Richard brankell - 3 november 2016

2

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Kalibrera


balansera
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

3

2 Thumbs up   6 Thumbs down

Kalibrera


Ordklass verb ● anpassa eller ställa in något efter i förväg fastställda mått, särskilt med avseende på mätinstrument, så att det visar rätt enligt sin skala
Källa: ordbok.mkforlag.com

4

1 Thumbs up   5 Thumbs down

Kalibrera


Att ställa in och justera en process så den stämmer mot angivna riktvärden.
Källa: editabobergs.se

5

1 Thumbs up   5 Thumbs down

Kalibrera


justera
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

6

0 Thumbs up   5 Thumbs down

Kalibrera


Att ställa in och justera en process så att den stämmer mot givna riktmärken.
Källa: mediagraphic.se

<< Inplastning Kuvertering >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse