Betyder Konsekutiva resor
Vad betyder Konsekutiva resor? Här finner du 2 definitioner av Konsekutiva resor. Du kan även lägga till betydelsen av Konsekutiva resor själv

1

0   0

Konsekutiva resor


Ett bestämt antal enkelresor som i en följd kan utföras enligt avtal med befraktare. Konsortium. Ekonomiskt och trafikmässigt samgående mellan rederier för att lösa en transportuppgift.
Källa: sjofart.ax

2

0   0

Konsekutiva resor


Ett bestämt antal enkelresor som i en följd kan utföras enligt avtal med befraktare.
Källa: sjoklar.se

Lägg till betydelsen av Konsekutiva resor
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Konferens Konsortium >>