Betyder Lagens förbannelse
Vad betyder Lagens förbannelse? Här finner du 2 definitioner av Lagens förbannelse. Du kan även lägga till betydelsen av Lagens förbannelse själv

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Lagens förbannelse


Det straff som enligt lagen ska komma över den som bryter mot buden. Jesus drabbades av "lagens förbannelse" trots att han aldrig bröt mot Guds ord.
Källa: alltombibeln.se

2

0 Thumbs up   3 Thumbs down

Lagens förbannelse


Lagens förbannelse i det ligger att vi inte kan fullborda alla lagens krav! Och därmed blir lagen en förbannelse för oss alla! Lagen i sig själv är god! Men på grund av att vi inte kan hålla den, så blir det som en förbannelse för oss. Även om att lagen är god i sig själv! Och lagen kom ju för att människan, vi skulle bli medvetna om synd! Men det underbara är att Kristus Jesus uppfyllde alla lagens krav i vårt ställe! Och därmed försonade Gud hela världen med sig själv i Kristus Jesus!!!
Lars Jalmestig - 8 december 2022
<< Lagens folk Lagfäst >>