Betyder Likabehandlingsplan
Vad betyder Likabehandlingsplan? Här finner du 2 definitioner av Likabehandlingsplan. Du kan även lägga till betydelsen av Likabehandlingsplan själv

1

0   0

Likabehandlingsplan


Likabehandlingsplanens främsta syfte är att främja lika-behandling samt att förebygga och motverka trakasserier och annan kränkan-de behandling. I planen ska planerade åtgärder redovisas. Planen ska ses över och följas upp varje år och fungera som ett "levande" dokument genom att vara åtgärdsinriktad och ständigt hållas aktu [..]
Källa: regiongavleborg.se

2

0   0

Likabehandlingsplan


Inom skola och högskola ska en likabehandlingsplan finnas.
Källa: uppsala.se

Lägg till betydelsen av Likabehandlingsplan
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Könsperspektiv Stereotyper >>