Betyder Maskulinitetsforskning
Vad betyder Maskulinitetsforskning? Här finner du 2 definitioner av Maskulinitetsforskning. Du kan även lägga till betydelsen av Maskulinitetsforskning själv

1

0   0

Maskulinitetsforskning


Maskulinitetsforskning är en del av det genusvetenskapliga fältet som betonar maskuliniteter som huvudsakligt begrepp för att förstå könsrelationer och könsidentiteter, ofta med fokus på mäns [..]
Källa: opoponax.se

2

0   0

Maskulinitetsforskning


Maskulinitetsforskning är en forskningsinriktning som inspirerats av feministisk teori och tänkande och som ägnar sig åt empiriska och teoretiska studier av mäns psykologiska, sociala och kulturella livsvillkor, livsstilar, attityder och handlingssätt. Maskulinitetsforskare intresserar sig för bl.a. mäns deltagande eller icke-deltagande i a [..]
Källa: jamstall.nu

Lägg till betydelsen av Maskulinitetsforskning
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Likabehandling Normkritik >>