Betyder Misspass
Vad betyder Misspass? Här finner du 7 definitioner av Misspass. Du kan även lägga till betydelsen av Misspass själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Misspass


Oftast en förskjutning av färgerna vid flerfärgstryck som beror på brister i samtryckningen.
Källa: bosonsbyra.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Misspass


Misspass är inom den grafiska industrin det att tryckfärgerna inte trycks på rätt position, utan är förskjutna något i förhållande till varandra. Misspass gör bilden oskarp, som visas tydligt i bilden [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Misspass


Varje kulör (Cyan, Magenta, Yellow och Key-color) har sin egen tryckplåt. Dessa passas in så att de trycks exakt ovanpå varandra. Misspass är det som uppstår när CMYK-färgerna inte trycks exakt på var [..]
Källa: fickla.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Misspass


När de olika färgerna inte trycks exakt på varandra. Det ger ofta en kant på objektet av en färg plus att objektet upplevs som suddigt.
Källa: billes.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Misspass


När ett tryckoriginal färgdelas mot de respektive delfärgerna måste de tryckas i exakt förhållande de separerades (se även passmärke). Misspass kan bero på ett felaktig filmmontage eller felaktig inställning i tryckpressen (se registerstift).
Källa: cela.nu (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Misspass


Tryckfenomen som innebär att de olika färgerna inte trycks exakt på varandra.
Källa: editabobergs.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Misspass


Felaktig inställning av delfärger i flerfärgstryck.
Källa: forsvarsforbundet.se (offline)

<< Kostyme Minerva >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse