Betyder Motorsegelflygplan
Vad betyder Motorsegelflygplan? Här finner du 2 definitioner av Motorsegelflygplan. Du kan även lägga till betydelsen av Motorsegelflygplan själv

1

0   0

Motorsegelflygplan


Ett motorsegelflygplan är en flygplanstyp som huvudsakligen använder termik för sin framdrivning, men även har en förbränningsmotor som hjälp, främst vid start. När man i dagligt tal pratar om ett mot [..]
Källa: sv.wikipedia.org

2

0   1

Motorsegelflygplan


Motorsegelflygplan finns i tre kategorier:
TMG, Touring Motor Glider, turmotorsegelflygplan, ett luftfartyg med fast monterad motor och propeller som i huvudsak används med motorn igång och därvid kan starta själv. Den kan då användas för förflyttning som ett vanligt flygplan, men ska uppfylla vissa tekniska krav så att det även kan flyga med motorn/motorerna avstängda.
SLG, Self-launching Glider, självstartande segelflygplan, ett luftfartyg med infällbar motor och/eller propeller som med dessa infällda oftast liknar ett vanligt segelflygplan. Det har kapacitet att starta själv, men är oftast opraktiskt att använda för längre förflyttningar med motorn igång.
SSG, Self-sustaining glider, självupphållande segelflygplan, ett luftfartyg med motor som inte själv kan starta från marken, men som har infällbar motor/propeller som ger möjlighet att starta den i luften och använda den för att undvika att landa på andra platser än önskade.
Beroende på regelverk kan de olika typerna flygas på segelflygcertifikat eller motorflygcertifikat och kan ha olika utbildningsvägar, ibland tillsammans med segelflygplan utan motor.
De är försedda med kolvmotor/er, turbinmotor/er eller elmotor/er och kan vara en- eller tvåsitsiga.
Anders Lidén - 8 augusti 2017

Lägg till betydelsen av Motorsegelflygplan
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Nederländska grafiker Faith Evans >>