Betyder Nattmangling
Vad betyder Nattmangling? Här finner du 2 definitioner av Nattmangling. Du kan även lägga till betydelsen av Nattmangling själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Nattmangling


Märkligt och irrationellt utnötningsbeteende som dock har en given plats i alla avtalsrörelsers slutskeden.
Källa: st.org (offline)

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Nattmangling


 När förhandlingarna i slutskedet drar ut på tiden så att de fortsätter långt in på natten.
Källa: arbetetsmarknad.se (offline)
<< Lönesystem Samordnade förhandlingar >>