Betyder Planritning
Vad betyder Planritning? Här finner du 13 definitioner av Planritning. Du kan även lägga till betydelsen av Planritning själv

1

0   0

Planritning


En planritning visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan. En planritning innehåller alltså funktioner, mått och byggnadsytor (så kallade BYA). Ofta är 1:100 en bra skala för planritningar.
Källa: mittbygge.se

2

0   0

Planritning


Inom arkitektur och byggteknik är en planritning en illustration, oftast i skala, som visar en vy över av förhållandet mellan rum, utrymmen och andra fysiska funktioner på en strukturerad nivå a [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0   0

Planritning


Ritning som i horisontalsnitt redovisar planlösningar, konstruktioner, installationer.
Källa: myresjohus.se

4

0   0

Planritning


Till sidans topp
Källa: huddinge.se

5

0   0

Planritning


En ritning i skala som beskriver lägenhetens layout och funktioner. Ett ovärderligt verktyg för vindsköpare när de ska sätta sig in i hur det nya boendet kommer att gestalta sig och om favoritso [..]
Källa: sivkraft.se

6

0   0

Planritning


En planritning innehåller funktioner, mått och byggnadsytor (såkallade BYA). En lista med en sammanställning över total BYA för alla byggnader på tomten ska lämnas in tillsammans med planritningen. Det planritningen alltid ska innehålla är: brandgränser, tillgänglighet med dörrmått och vändplancirkel samt utrymningsvägar.
Källa: bastad.se

7

0   0

Planritning


Ritning som i horisontalsnitt redovisar planlösningar, konstruktioner, installationer.
Källa: kontrollkompaniet.se

8

0   0

Planritning


Planlösning, ritning som visar ett horisontellt snitt av en byggnad. Där syns byggnads rumssamband och bland annat fast möblering kan illustreras.
Källa: byggingenjorsbyran.se

9

0   0

Planritning


En planritning visar byggnadens planlösning uppifrån. Det betyder att du bland annat kan se var väggar, fast inredning samt fönster och dörrar är placerade. En måttsatt planritning ska alltid ingå i en bygglovansökan som berör byggnadens interiör, till exempel vid tillbyggnad.
Källa: norrkoping.se

10

0   0

Planritning


Planlösning och viss inredning.
Källa: cityvillan.se

11

0   0

Planritning


Ritning. Visar planlösningar, konstruktioner och installationer i horisontalsnitt.
Källa: dokumera.se

12

0   0

Planritning


En planritning visar byggnaden ovanifrån (ett horisontellt snitt) med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan. När du ansöker om bygglov ska du komplettera ansökan med ritningar som beskriver det som ska byggas. Förutom planritning [..]
Källa: engelholm.se

13

0   0

Planritning


Planritning är en illustration över en inspelningsplats (till exempel en studio). Planritningen visar en vy ovanifrån över hur ett rum eller en lokal är uppbyggd. Planritningen ligger till grund [..]
Källa: voodoofilm.org


Lägg till betydelsen av Planritning
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Planläggning Plushöjd >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse