Betyder Primärkarta
Vad betyder Primärkarta? Här finner du 6 definitioner av Primärkarta. Du kan även lägga till betydelsen av Primärkarta själv

1

0   0

Primärkarta


Primärkartan är en digitalt, yttäckande karta framtagen för kommunernas tätorter. Kartan utgör grunddata för olika följdprodukter (detaljkartor) och som underlag vid projektering och planering. Informationen kan bestå av till exempel vägar, byggnader, anläggningar på allmän mark, fastigheter, adresstext, tomtnätspunkter, fornlämninga [..]
Källa: mittbygge.se

2

0   0

Primärkarta


En primärkarta är den geografiska databas som ligger till grund för de nybyggnadskartor och grundkartor som används inom stadsbyggnad. Primärkartan bestod tidigare av handritade papperskartor.
Källa: sv.wikipedia.org

3

0   0

Primärkarta


Grundläggande kommunal karta som visar fastigheter, vägnät och tätorter. Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 
Källa: urbanutveckling.se

4

0   0

Primärkarta


Baskatan är den grundläggande kartinformationen som täcker hela kommunen. Informationen består av vägar, byggnader, anläggningar på allmän mark, fastigheter, adresstext, tomtnätspunkter, fornlämningar och höjdkurvor. Baskartan används till översiktskarta samt underlag för projektering och planering.
Källa: bastad.se

5

0   0

Primärkarta


Primärkarta är oftast fotografiskt framställd från flygbilder. Används som utgångsmaterial för upprättande av  nybyggnadskartor, förrättningskartor mm. Anger med hög noggrannhet byggnader, [..]
Källa: kontrollkompaniet.se

6

0   0

Primärkarta


Underlag för detaljerad planerings och projekteringsverksamhet. Utgångsmaterial för upprättande av nybyggnadskartor, förrättningskartor, ledningsdokumentation m.m. Används ofta i kombination me [..]
Källa: ljusnehus.se


Lägg till betydelsen av Primärkarta
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Prickad mark Rivningsföreläggande >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse