Betyder Projekt
Vad betyder Projekt? Här finner du 14 definitioner av Projekt. Du kan även lägga till betydelsen av Projekt själv

1

1   0

Projekt


Om du letade efter Wikipedia-projekt, se Wikipedia:Projekt. Projekt är ett uppdrag som utförs av en tillfällig arbetsorganisation för att åstadkomma ett i förväg bestämt resultat. Det latinska [..]
Källa: sv.wikipedia.org

2

0   0

Projekt


projekt
Källa: sv.wiktionary.org

3

0   0

projekt


(större) arbete som utförs enskilt eller i grupp under (någorlunda) kontrollerade former och med ett bestämt mål | :''Har du några '''projekt''' på gång?'' | :
Källa: sv.wiktionary.org

4

0   0

Projekt


projekt
Källa: sv.wiktionary.org

5

0   0

Projekt


projekt
Källa: sv.wiktionary.org

6

0   0

Projekt


Om du letade efter Wikipedia-projekt, se Wikipedia:Projekt. Projekt är ett uppdrag som utförs av en tillfällig arbetsorganisation för att åstadkomma ett i förväg bestämt resultat. Det latinska [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0   0

Projekt


Om du letade efter Wikipedia-projekt, se Wikipedia:Projekt. Projekt är ett uppdrag som utförs av en tillfällig arbetsorganisation för att åstadkomma ett i förväg bestämt resultat. Det latinska [..]
Källa: sv.wikipedia.org

8

0   0

Projekt


Om du letade efter Wikipedia-projekt, se Wikipedia:Projekt. Projekt är ett uppdrag som utförs av en tillfällig arbetsorganisation för att åstadkomma ett i förväg bestämt resultat. Det latinska [..]
Källa: sv.wikipedia.org

9

0   0

projekt


det arbete som ska leda till ett färdigt resultat
Källa: irf.se

10

0   0

Projekt


Ett arbete med en viss sak som man gör bara under en viss tid.
Källa: lomma.se

11

0   0

projekt


Ett program för arbete.
Källa: technet.microsoft.com

12

0   0

Projekt


En arbetsuppgift som både i fråga om tidsperspektiv och verksamhet skiljer sig från den övriga verksamheten.
Källa: dokumera.se

13

0   0

Projekt


[eng: Project] Ett projekt är ett icke återkommande, tidsbegränsat och budgeterat åtagande för vilket ett mål har satts upp. Projektet genomförs av en tillfällig organisation som är skräddar [..]
Källa: lumano.se

14

0   0

Projekt


Målbestämd uppgift, sammansatt av flera aktiviteter, som skall lösas inom angiven resursram och därefter avslutas och rapporteras vid en viss bestämd tidpunkt.
Källa: planguide.se


Lägg till betydelsen av Projekt
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< minimax multilinear >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse