Betyder Vallmanism
Vad betyder Vallmanism? Här finner du 2 definitioner av Vallmanism. Du kan även lägga till betydelsen av Vallmanism själv

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Vallmanism


Vallmanismen tillhör non-figurativ konst, där grundelementen utgörs av magi, symbolism och det barnsligt naiva. Exempelvis kan nämnas konstnären Miro och den romantiska inställningen till naturen där Henri Rousseau spelar en betydande roll inom konsthistorien. Medan dessa nämnda inriktningar stannar vid värdering av omgivningen och icke aktivt bestämmande av värdet, så är vallmanismen en vidareutveckling av människans roll inte bara som passiv betraktare av dess omvärld utan även en aktiv varelse med möjlighet att påverka sig själv och sinnets inre vid betraktande av sak, plats eller händelse, men kan också influera personer i sin omgivning. Även små ting och händelser kan ha stort inflytande på händelseförloppet och därmed ens lycka och färg. Till skillnad från Andy Warhol så förmedlade Vallman inte bara en ny syn på vardagsföremål utan också deras inneboende föränderliga värde som man själv kan bestämma. Vallman ville föremedla detta levnadssätt till så många som möjligt genom sin egen konst.
Anonym - 14 juni 2017

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Vallmanism


Uno Vallman, eg. Uno Herbert Wallman, född 24 mars 1913 i Norrala, död 5 september 2004 i Stockholm, var en svensk konstnär.
Källa: sv.wikipedia.org
<< Ju-jutsu Epyx >>