Betyder Valutapolitik
Vad betyder Valutapolitik? Här finner du 5 definitioner av Valutapolitik. Du kan även lägga till betydelsen av Valutapolitik själv

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

Valutapolitik


Åtgärder som vidtas av stater för att påverka valutakurser.
Källa: skagenfonder.se (offline)

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Valutapolitik


Politisk påverkan av valutakursen, bl.a. genom centralbankens aktioner för att uppnå vissa mål.
Källa: dokumera.se

3

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Valutapolitik


Åtgärder som en centralbank vidtar för att påverka den egna växelkursen i förhållande till andra valutor. Kallas också växelkurspolitik. I Sverige beslutar regeringen huruvida växelkursen ska vara rörlig eller fast. Riksbanken har sedan till uppgift att sköta den dagliga politiken inom ramen för det beslutade systemet.
Källa: riksbank.se (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Valutapolitik


Politik som förs för att ge balans i utrikeshandeln. Genom att förändra den egna valutans värde kan denna balans uppnås.
Källa: lartecken.se (offline)

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Valutapolitik


Valutapolitik kallas de åtgärder som staten och centralbanken vidtar för att påverka den egna valutans växelkurs. Det är en sorts penningpolitik.
Källa: sv.wikipedia.org

<< Valutakurs eller växelkurs Valutareserv >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse