Betyder arbetstid
Vad betyder arbetstid? Här finner du 9 definitioner av arbetstid. Du kan även lägga till betydelsen av arbetstid själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arbetstid


den tid en person är eller bör vara på sitt jobb
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arbetstid


Arbetstid är den tid som människor ägnar åt förvärvsarbete. Flera länder reglerar arbetstiden i lag gällande exempelvis dagliga raster, röda dagar och maximalt antal arbetstimmar per vecka. Ordinarie [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arbetstid


Arbetstid är den tid som människor ägnar åt förvärvsarbete. Flera länder reglerar arbetstiden i lag gällande exempelvis dagliga raster, röda dagar och maximalt antal arbetstimmar per vecka. Ordinarie [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arbetstid


Regleras antingen via arbetstidslagen (1982:673) – ATL, via kollektivavtal (som exempelvis inom Almega IT-avtalet ersätter arbetstidslagen i sin helhet) och i anställningsavtalet. Vissa regler är tvin [..]
Källa: denfulahunden.wordpress.com

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arbetstid


Om så kallad verksamhetsanpassad arbetstid aktualiseras, exempelvis en kvällsöppen arbetsförmedling, att arbetstiden förkortas eller att regler införs om inflytande över den egna arbetstiden kräver ST att detta regleras i lokala kollektivavtal. Även reglerna kring distansarbete ska regleras i kollektivavtal.
Källa: st.org (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arbetstid


Ordklass substantiv ● den tid en anställd får eller skall arbeta enligt lagar och avtal
Källa: ordbok.mkforlag.com

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arbetstid


Enligt lagen om arbetstid är ordinarie arbetstid är högst 40 timmar i veckan. Veckan räknas normalt från och med måndag, om inte annan beräkning tillämpas på arbetsstället. Den tid som överstiger 40 t [..]
Källa: dokumera.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arbetstid


Den tid som krävs för att utföra ett givet arbete. Arbetstid = (Varaktighet) x (Antal resurser).
Källa: freezingblue.com (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arbetstid


Faktiskt arbetad tid och tid då arbetstagaren skulle ha arbetat men har varit ledig. Enligt arbetstidslagen får den ordinarie arbetstiden uppgå till högst 40 timmar i veckan. Arbetstagare ska även ha [..]
Källa: alltomjuridik.se

<< moderbolag stelbent >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse