Betyder axiom
Vad betyder axiom? Här finner du 14 definitioner av axiom. Du kan även lägga till betydelsen av axiom själv

1

1   0

axiom


grundsatser som man utgår ifrån och anser sanna utan bevis
Källa: komvux.enkoping.se

2

1   0

axiom


en grundsats som accepteras utan bevis, som antas vara självklart sann.
Källa: krigsmaskinen.se

3

0   0

axiom


fundamental sats som ej kan bevisas, utan antages sann och fungerar som utgångspunkt för vidare satser | något som antages vara sant utan "bevis", ofta något som anses som självklart | axiom; funda [..]
Källa: sv.wiktionary.org

4

0   0

axiom


axiom
Källa: sv.wiktionary.org

5

0   0

axiom


Ett axiom (lat. axioma, av gr ἀξίωμα 'värde', 'åsikt') är i vardagliga sammanhang ett självklart påstående vars sanningshalt inte kan betvivlas. Inom logik är ett axiom en grundsats i ett deduktivt sy [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   0

axiom


WALL-E (marknadsfördes med en halvhög punkt som WALL•E) är en datoranimerad science fiction-film från 2008, producerad av Pixar Animation Studios. I filmen får man följa med WALL-E, en robot som är ut [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0   0

axiom


Påstående som anses så självklart att det inte behöver bevisas. Mera formellt, grundsats som är utgångspunkt för bevis av andra satser. Ordet axiom kommer av ett grekiskt ord som betyder värdering, ås [..]
Källa: ollevejde.se

8

0   0

axiom


Ett axiom (av grekiska axioma) är en grundsats som kan accepteras utan bevis, genom konvention eller som kan antas vara självklart sann. Ett system kallas axiomatiskt om det baserar sig på axiom, dvs alla satser i systemet som inte är axiom, dvs teorem, går att härleda från dessa. En mängd av axiom kallas för ett axiomsystem eller en axiomuppsättni [..]
Källa: skh.nu

9

0   0

axiom


Ordklass substantiv ● självklart sann sats ● grundläggande sats i en teori ur vilken andra satser härleds Bruklighet vetenskap
Källa: ordbok.mkforlag.com

10

0   0

axiom


Självklarhet
Källa: braord.se

11

0   0

axiom


grundsats
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

12

0   0

axiom


sanning
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

13

0   0

axiom


självklarhet
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

14

0   1

axiom


(grek. axi´oma värdering, uppskattning, åsikt, sats, som utan bevis antas vara sann), betecknar vanligen ett självklart sant påstående. I vetenskapliga sammanhang avser man med axiom en grundsats som [..]
Källa: filosofia.fi

Lägg till betydelsen av axiom
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< postulera plausibel >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse