Betyder normal
Vad betyder normal? Här finner du 16 definitioner av normal. Du kan även lägga till betydelsen av normal själv

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

normal


Normal står emot att vara avvikande, excentrisk eller ovanlig. Beteende kan vara normalt för en individ (intrapersonal normalitet) när den överensstämmer med det vanligaste beteendet för den personen. Normal används också för att beskriva individuellt beteende som överensstämmer med det vanligaste beteendet i samhället (känd som överensstämmelse). Definitioner av normalitet varierar beroende på person, tid, plats och situation - det ändras tillsammans med förändrade samhällsstandarder och normer. Normalt beteende känns ofta bara i motsats till abnormitet. I sin enklaste form ses normalitet som bra medan abnormitet ses som dåligt. Någon som ses som normalt eller inte normalt kan ha sociala konsekvenser, som att inkluderas, uteslutas eller stigmatiseras av större samhälle.
Natasa O. - 8 oktober 2017

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

normal


bruklig, standard, ej avvikande, följer normen | :''I '''normala''' fall så gör vi så här, men detta är ett undantag.'' | vinkelrät; bildande en rät vinkel gentemot | :[http://runeberg.org/nfag/0093. [..]
Källa: sv.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

normal


medelstort träd
Källa: softwolves.pp.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

normal


vanlig
Källa: folkmun.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

normal


naturlig
Källa: folkmun.se

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

normal


En normalvektor är en vektor vars riktning är ortogonal (vinkelrät) mot ett annat objekt, till exempel en annan vektor eller geometriska objekt som linjer och ytor. Termen normal användes först inom [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

normal


Normal förlag var ett svenskt bokförlag med sitt säte i Stockholm. Det grundades 2004 av Erika och Ulrika Larsson. Normal var ett förlag som utmanade heteronormen och det första queerförlaget i Skandi [..]
Källa: sv.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

normal


Linje som är vinkelrät mot en annan linje eller mot en sträcka. Går linjen genom mittpunkten för en sträcka kallas den mittpunktsnormal. Ex: Linje 2 är en normal till linje 1 (och tvärtom). Haken står [..]
Källa: ollevejde.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

normal


Ett plans normal är enhetsvektorn som är vinkelrät mot planet.
Källa: mc2.chalmers.se

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

normal


genomsnittlig
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

normal


ordinär
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

normal


som alla andra
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

normal


vanlig
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

normal


Normal
Källa: photoshopguiden.com

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

normal


Ett laddat ord som kan betyda både ”att agera efter önskvärt beteende”, ”inte sticka ut”, ”neutral” , ”vanlig”, ”som genomsnittet” eller ”som majoriteten”. Oftast ses motsatsen onormal som något icke [..]
Källa: gayfilmer.wordpress.com

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

normal


normal
Källa: browse.dict.cc

<< node null set >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse