Betyder process
Vad betyder process? Här finner du 34 definitioner av process. Du kan även lägga till betydelsen av process själv

1

0   0

process


en serie händelser (aktiviteter) som leder till ett resultat | process | behandla
Källa: sv.wiktionary.org

2

0   0

process


Återkommande arbetsflöde med tydlig början och slut som består av en kedja aktiviteter. Anm: Process är den lägsta nivån i klassificeringsstrukturen.
Källa: ssa.stockholm.se

3

0   0

process


Process – Process är detsamma som rättegång.
Källa: internetjuridik.com

4

0   0

process


litigation (jur.), process processa
Källa: tools.effso.se

5

0   0

process


En process eller programprocess är i enkla termer ett program, eller en instans av ett program, under körning. Moderna operativsystem klarar multikörning, det vill säga flera programprocesser samtidig [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   0

process


Process kan syfta på: Process – (lat. proce'ssus, av procedere, framskrida), fortgång, utvecklingsgång, är ett förlopp där något förändras och som hänger samman (har en viss avgränsning) gentemot and [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0   0

process


En process är en uppsättning aktiviteter som interagerar för att uppnå ett resultat. Det kan också vara en rättegång. I lag är en rättegång en samling av parter i en tvist, att presentera information (i form av bevis) i en domstol, en formell inställning med behörighet att avgöra fordringar eller tvister. En form av tribunal är en domstol. Tribunalen, som kan förekomma före en domare, en jury eller annan utpekad faktum, syftar till att uppnå en lösning på sin tvist.
Natasa O. - 8 oktober 2017

8

0   0

process


Organisationsprocess, verksamhetsprocess, affärsprocess eller process är en uppsättning återkommande och sammanlänkade aktiviteter som utförs i ett företag eller annan organisation i syfte att tillfre [..]
Källa: sv.wikipedia.org

9

0   0

process


En process eller programprocess är i enkla termer ett program, eller en instans av ett program, under körning. Moderna operativsystem klarar multikörning, det vill säga flera programprocesser samtidig [..]
Källa: sv.wikipedia.org

10

0   0

process


En process eller programprocess är i enkla termer ett program, eller en instans av ett program, under körning. Moderna operativsystem klarar multikörning, det vill säga flera programprocesser samtidig [..]
Källa: sv.wikipedia.org

11

0   0

process


Termodynamisk process är ett begrepp som används för att beskriva den förändring som sker då ett termodynamiskt system övergår från ett tillstånd till ett annat. De tillstånd systemet passerar i en pr [..]
Källa: sv.wikipedia.org

12

0   0

process


Här är det samma som rättegång. Observera att med process (rättegång) avses all verksamhet, från det att ett mål anhängigöras (påbörjas) till det att målet avgörs (genom dom); alltså inte bara den muntliga huvudförhandlingen.
Källa: citus.se

13

0   0

process


Se alkemisk process.
Källa: neogames.se

14

0   0

process


  Process. En serie av individuella aktiviteter, parallella eller i sekvens, som är nödvändiga för att skapa en konstruktion eller tillverka en produkt. Alla processer har ett inflöde (början) och ett utflöde (slut)
Källa: leanforum.se

15

0   0

process


En allmän term som beskriver ett program som körs för att utföra en specifik uppgift, ofta i samverkan med andra program.
Källa: java.com

16

0   0

process


Ett sätt att beskriva hur en aktivitet utvecklas från start, längs vägen och fram till mål och resultat.
Källa: ovanaker.se

17

0   0

process


Ett sätt att beskriva hur en aktivitet utvecklas från start, längs vägen och fram till mål och resultat.
Källa: skara.se

18

0   0

process


En funktionell arbete struktur som en organisation som är ansvarig för att utforma, styra och förbättra. En process består av en matchande uppsättning aktiviteter där en eller flera deltagare förbruka [..]
Källa: technet.microsoft.com

19

0   0

process


Begreppet process kan betyda flera saker. Det kan bl.a. betyda utvecklingsförlopp eller, i juridiska sammanhang, rättegång.
Källa: dokumera.se

20

0   0

process


Rättegång.
Källa: dokumera.se

21

0   0

process


Vanligtvis cmyk.
Källa: billes.se

22

0   0

process


En serie av aktiviteter som förädlar en vara eller en tjänst. En process är väldefinierad med avseende på (a) när den börjar och slutar, (b) vad som skall åstadkommas genom processen, (c) hur detta skall gå till samt (d) vilka önskvärda resultat som processen skall leda till.
Källa: planguide.se

23

0   0

process


process (proveniens: gnome) English topic: A task run by the operating system. UNIX is a multitasking system, so at any given moment there are many processes running. Usually, each command or applicat [..]
Källa: w3c.se

24

0   0

process


Rättegång.
Källa: svaronline.se

25

0   0

process


En kedja av sammanhängande aktiviteter som skapar ett värde åt en kund.
Källa: freezingblue.com

26

0   0

process


arbetsgång
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

27

0   0

process


bearbetning
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

28

0   0

process


förfaringssätt
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

29

0   0

process


förlopp
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

30

0   0

process


operation
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

31

0   0

process


procedur
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

32

0   0

process


skeende
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

33

0   0

process


utvecklingsskede
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

34

0   0

process


En kedja av samverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall, i syfte att uppnå ett bestämt och mätbart slutresultat för en kund. Är en samling aktiviteter som har ett gemensamt mål och är länkade till varandra i ett flöde.
Källa: plus.lj.se

Lägg till betydelsen av process
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< mambo luguber >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse