Betyder realkapital
Vad betyder realkapital? Här finner du 5 definitioner av realkapital. Du kan även lägga till betydelsen av realkapital själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

realkapital


En produktionsfaktor, det vill säga ett medel i produktionen. Består av t.ex. maskiner, vägar, transportmedel, etc.">Realkapital
Källa: riksbank.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

realkapital


Inom nationalekonomin skiljer man vanligen mellan realkapital, som byggnader, maskiner, verktyg och andra produktionsmedel, och finansiellt kapital, som kontanter, banktillgodohavanden, värdepapper osv.
Källa: skagenfonder.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

realkapital


Den produktionsfaktor som består av maskiner, byggnader, transportmedel, vägar etc.
Källa: lartecken.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

realkapital


Produktionsfaktorer, nationalekonomisk term för de medel som behövs för att producera varor och tjänster. Produktionsfaktorerna indelas traditionellt in i tre huvudgrupper: arbete, kapital och naturre [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

realkapital


Med realkapital menas produktionsmedel (fabriker, maskiner, mark mm) som förutom råvara och arbetskraft (humankapital) krävs för att producera en vara.
Lars åke - 1 oktober 2019

<< realväxelkurs referensår >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse