194.218.37.140

Website:http://194.218.37.140
Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner2
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (104)

1

1   0

Tambour


Upprullningsvals. Vals som papper och kartong rullas upp på i slutet av en pappersmaskin. Används även som namn på hela den färdiga rullen.
Källa: 194.218.37.140

2

1   0

Mäld


Utgångsmaterial för papperstillverkning. Består av fibrer och tillsatsmedel lösta i vatten.
Källa: 194.218.37.140

3

0   0

Åldringsbeständighet


Papperets förmåga att behålla sina fysiska egenskaper enligt den internationella standarden ISO 9706.
Källa: 194.218.37.140

4

0   0

Ytviktsprofil


Ytviktsvariationer tvärs pappersbanan.
Källa: 194.218.37.140

5

0   0

Ytvikt


Papperets eller kartongens vikt per kvadratmeter, t ex 120 g/m2.
Källa: 194.218.37.140

6

0   0

Ytstyrka


Mått på pappers och kartongs styrka vinkelrätt mot ytan.
Källa: 194.218.37.140

7

0   0

Ytsläpp


Partiklar och bitar som lossnar från ytan och ger upphov till tryckdefekter.
Källa: 194.218.37.140

8

0   0

Ytjämnhet / Ytråhet


Gängse benämning för att beskriva pappers och kartongs ytstruktur.
Källa: 194.218.37.140

9

0   0

Yankee cylinder


Torkcylinder med stor diameter och polerad yta.
Källa: 194.218.37.140

10

0   0

Våtstyvhet


Styvheten hos papper och kartong i vått tillstånd.
Källa: 194.218.37.140


För att se alla definitioner för 104, logga in!