Hasse Westin

Mottagna tummar upp3
Motagna tummar ner4
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (1)

1

3   4

tofta


Jag kollade med lantmäteriet på Gotland vad deras "Tofta" kommer ifrån och så här löd deras svar:

Namnet Tofta på Gotland är belagt i skrift så tidigt som 1304, då i formen (Jn) Thoptu. Enligt Svenskt ortnamnslexikon har namnet inte samma ursprung som det i södra Sverige vanliga Tofta (dvs en sidoform till ordet tomt, som du nämner). Istället framhålls att det kan hänga samman med toft ’roddarbänk’."

Källa (som sagt) Lantmäteriet Gotlands kommun.
Hasse Westin - 18 oktober 2017