afaforsakring.se

Website:http://www.afaforsakring.se
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner2
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (90)

1

1   0

Akut sjuktid


Den akuta sjuktiden kan också kallas behandlings- och läkningstid.  Den börjar när olycksfallet inträffat eller sjukdomen visat sig och pågår till dess att skadan/sjukdomen har läkt eller n [..]
Källa: afaforsakring.se

2

0   0

Vållandenämnden


Vållandenämnden består av domare från hovrätt och tingsrätt, och utses av arbetsmarknadens parter. Nämnden är ingen domstol utan avger ett utlåtande.
Källa: afaforsakring.se

3

0   0

Våld och misshandel


Med våld och misshandel menas fysiskt våld. Det behöver inte vara avsiktligt utan kan till exempel vara att en patient slår till en vårdare.
Källa: afaforsakring.se

4

0   0

Visandeår


Samma sak som skadeår. Det år ett olycksfall inträffade eller en arbetssjukdom visade sig. En arbetssjukdom anses ha visat sig vid första läkarbesöket eller första sjukskrivningsdag med anledni [..]
Källa: afaforsakring.se

5

0   0

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada


Kollektivavtalad försäkring vid arbetsskada.   TFA - för privat och kooperativt anställda arbetare och tjänstemän. TFA-KL - för anställda inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och [..]
Källa: afaforsakring.se

6

0   0

Tjänstepension


Tjänstepension eller avtalspension som den ibland också kallas är ett komplement till den allmänna pensionen och bygger på kollektivavtal mellan fackförbunden och arbetsgivaren.
Källa: afaforsakring.se

7

0   0

TGL


Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring. Försäkring vid dödsfall, en av de kollektivavtalade försäkringarna.
Källa: afaforsakring.se

8

0   0

TFA-KL


Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för anställda inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag.
Källa: afaforsakring.se

9

0   0

TFA


Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för privatanställda arbetare och tjänstemän samt kooperativt anstäldla arbetare och tjänstemän.
Källa: afaforsakring.se

10

0   1

Sveda och värk


Ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur.
Källa: afaforsakring.se


För att se alla definitioner för 90, logga in!