agria.se

Website:http://www.agria.se
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (11)

1

1   0

Självriskperiod


En bestämd period då du endast behöver betala den fasta självrisken en gång. Undersökningar och behandlingar som görs inom en period på 125 dagar (oavsett om det är på grund av olika sjukdom [..]
Källa: agria.se

2

0   0

Veterinärintyg


Ett intyg som veterinären skriver efter att ha gjort en undersökning av djuret.
Källa: agria.se

3

0   0

Självriskrabatt


Om du inte har utnyttjat försäkringen under minst två år får du rabatt på självrisken vid en kommande skadereglering. För att självriskrabatten ska ges måste kostnaderna komma upp över  va [..]
Källa: agria.se

4

0   0

Självrisk


Självrisk är den del av kostnaden du själv står för. Självrisken består av en fast del och en rörlig del. Exempel (Hund- och kattförsäkring): Om du har ett kvitto från veterin [..]
Källa: agria.se

5

0   0

Reservation


En reservation är ett skriftligt förtydligande om ett undantag i försäkringen och kan gälla för en ensam individ eller för en hel ras. En reservation kan vara omprövningsbar. Det står på dit [..]
Källa: agria.se

6

0   0

Premie


Premie är den avgift du betalar för försäkringen. Premien är beräknad på ett försäkringsår (12 månader). Premien kan betalas årsvis, halvårsvis eller månadsvis. Kostnaden för att bet [..]
Källa: agria.se

7

0   0

Korttidspremie/Korttidstariff


Avgiften för försäkringen (premien) är beräknad på ett försäkringsår (12 månader). Om försäkringen avslutas innan försäkringsårets slut, kan kostnaden för försäkringen räknas om til [..]
Källa: agria.se

8

0   0

Karenstid


Karenstid innebär att försäkringen inte gäller för sjukdomar och skador samt följder av dessa, som påbörjats inom en viss period efter det att försäkringen trätt i kraft. Vid en utökning a [..]
Källa: agria.se

9

0   0

Hälsodekaration


En hälsodeklaration består av frågor om djurets tidigare och nuvarande eventuella skador eller sjukdomar. En hälsodeklaration kan du som kund lämna muntligt eller skriftligt.
Källa: agria.se

10

0   0

Försäkringsbelopp


Försäkringsbelopp är den högsta ersättningen som kan betalas ur försäkringen. Hur stort försäkringsbeloppet är framgår av villkoren och av ditt försäkringsbrev.
Källa: agria.se


För att se alla definitioner för 11, logga in!