akesundvall.se

Website:http://www.akesundvall.se
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (12)

1

0   0

Ansvar och Trygghet


Sundvalls tar ansvar för våra bostadsprojekt från projektering och planering fram till att bostad och bostadsområdet är färdigställa i sin helhet. Som köpare av Sundvalls bostäder gör du des [..]
Källa: akesundvall.se

2

0   0

Färdigställandeförsäkring/Fullgörandegaranti


En Fullgörandegaranti garanterar att en entreprenör, oavsett bransch, alltid kan fullgöra sitt åtagande gentemot beställaren. Om så krävs kompenserar Fullgörandegarantin beställaren för till [..]
Källa: akesundvall.se

3

0   0

Byggfelsförsäkring


Försäkring som enligt lag måste finnas för varje byggnad som innehåller bostäder för permanentboende. Den skyddar mot väsentliga skador som kan uppstå av olika anledningar. Försäkringen fö [..]
Källa: akesundvall.se

4

0   0

Insatsgarantiförsäkring


Insatsgarantiförsäkring garanterar att bostadsrättsföreningen har fullgjort sin skyldighet att återbetala insatser eller upplåtelseavgifter enligt bostadsrättslagen.
Källa: akesundvall.se

5

0   0

Förskottsgarantiförsäkring


En Förskottsgaranti används för att säkerställa en återbetalning av ett förskott till köparen i det fall en leverans skulle utebli eller vara felaktig, till exempel på grund av obestånd. Det [..]
Källa: akesundvall.se

6

0   0

Förskott


Del av avtalad summa som erläggs i samband med tecknande av förhandsavtal. En bostadsrättsförening får ta emot förskott för en bostadsrätt endast av den som tecknat ett förhandsavtal och om B [..]
Källa: akesundvall.se

7

0   0

Förhandsavtal


En bostadsrättsförening får ingå avtal om att i framtiden upplåta en lägenhet med bostadsrätt. Ett sådant avtal kallas förhandsavtal. Ett förhandsavtal innebär att föreningen är skyldig a [..]
Källa: akesundvall.se

8

0   0

Upplåtelseavtal


Det avtal som ingås mellan bostadsrättsförening och köpare då en bostadsrätt tillskapas och köps första gången. Innan den slutliga kostnaden för föreningens hus har redovisats i en registre [..]
Källa: akesundvall.se

9

0   0

Kostnadskalkyl


Kalkyl som visar de beräknade kostnaderna och avgifterna för projektet. Kalkylen skall vara försedd med ett intyg av två intygsgivare. Av intyget skall framgå att de i kalkylen lämnade uppgifter [..]
Källa: akesundvall.se

10

0   0

Ekonomisk plan


En ekonomisk plan visar en ekonomisk och teknisk beskrivning av en bostadsrättsförenings verksamhet under en längre period. En ekonomisk plan för en bostadsrättsförening sträcker sig över en p [..]
Källa: akesundvall.se


För att se alla definitioner för 12, logga in!