aktiespararna.se

Website:http://www.aktiespararna.se
Mottagna tummar upp4
Motagna tummar ner3
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (223)

1

1   0

Återköp


Företag har fått möjlighet att minska antalet utestående aktier genom att återköpa en del av dessa från de aktieägare som är villiga att sälja.
Källa: aktiespararna.se

2

1   0

Räkenskapsår


Den tid som ett bolags redovisning omfattar, vanligen kalenderår.
Källa: aktiespararna.se

3

1   0

Penningmarknadsfond


Fond med placeringar i räntebärande värdepapper med kort löptid.
Källa: aktiespararna.se

4

1   1

Kurs


Priset på en aktie.
Källa: aktiespararna.se

5

0   0

Årsredovisning


Rapport från ett bolag över det gångna räkenskapsåret. I årsredovisningen ingår bland annat resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.
Källa: aktiespararna.se

6

0   0

Xact-OMX


Börshandlad fond som följer förändringar av OMX-index. Xact-OMX handlas som en vanlig aktie. Se även Börshandlad fond eller ETF (Exchange Traded Fund).
Källa: aktiespararna.se

7

0   0

Värdepapperscentralen


Bolag som sköter aktieböckerna åt de företag som är anslutna till VP-systemet. VPC hanterar aktieägarnas VP-konton, utfärdar VP-avier, förmedlar aktieutdelningar etc.
Källa: aktiespararna.se

8

0   0

Värdepapper


Gemensam beteckning för aktier, obligationer, optioner etc.
Källa: aktiespararna.se

9

0   0

VP-systemet


Det papperslösa, konto baserade, värdepapperssystem som infördes 1990 i Sverige.
Källa: aktiespararna.se

10

0   0

VP-konto


Konto (värdepapperskonto) där aktieägarens innehav är registrerat.
Källa: aktiespararna.se


För att se alla definitioner för 223, logga in!