aktiva.se

Website:http://www.aktiva.se
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (12)

1

0   0

Ergonomi


är ett tvärvetenskapligt arbetsområde inriktat mot samspelet mellan arbete, arbetsmiljö och människa. Den ergonomiska ansatsen är att undersöka och förbättra förhållanden och innehåll i ar [..]
Källa: aktiva.se

2

0   0

Stressprofil- SMC- Profilen®


är ett vetenskapligt utvecklat mätinstrument vars syfte är att kartlägga, analysera och möjliggöra förändringar hos individer, företag och organisationer. De är teoretiskt och statistiskt un [..]
Källa: aktiva.se

3

0   0

Stress


inom psykologisk och medicinsk vetenskap är de anpassningsreaktioner i kroppens organsystem som utlöses av fysiska och mentala påfrestningar, "stressorer. När det råder balans mellan de krav [..]
Källa: aktiva.se

4

0   0

Avslappning


är en metod som syftar till att åstadkomma minskad muskelspänning och/eller ett tillstånd av psykiskt lugn och koncentration. I de flesta metoder ingår träning i att omväxlande spänna och slap [..]
Källa: aktiva.se

5

0   0

Traktion


är en sjukgymnastisk behandling med dragning eller sträck i syfte att åstadkomma smärtlindring i ryggraden, t.ex. vid diskbråck, eller i leder med förslitningssjukdom. Traktion kan också använ [..]
Källa: aktiva.se

6

0   0

EMG Biofeedback


ett instrument som mäter muskelaktivitet. Särskilt bra är den när man skall hitta rätt arbetsteknik när man arbetar med datamus exempelvis Den ställs in när personen arbetar avspänt och ger e [..]
Källa: aktiva.se

7

0   0

Tejpning


används för att ge den smärtande kroppssdelen stöd och eller för att undvika att den smärtande kroppsdelen hamnar i smärtande rörelseriktningar. Tejpning fungerar härmed som ett stödbandage [..]
Källa: aktiva.se

8

0   0

NMES


neuromuskulär elektrisk stimulering är en sjukgymnastisk muskelstimulerings metod som är klinisk internationellt väletablerad. Används inom t.ex. ortopedisk och neurologisk rehabilitering. Vid NM [..]
Källa: aktiva.se

9

0   0

Elektroakupunktur


kan användas vid i stort sätt alla smärttillstånd där manuell akupunktur anses indicerat. Vid både manuell och elektrisk akupunkturbehandling bygger effekten huvudsakligen på aktivering av ergo [..]
Källa: aktiva.se

10

0   0

Akupunktur


medicinsk behandlingsmetod som härstammar från traditionell kinesisk medicin. Användningen av akupunktur inom dagens hälso- och sjukvård har därmed en annan grund än den traditionella kinesisk- [..]
Källa: aktiva.se


För att se alla definitioner för 12, logga in!