alandsbanken.fi

Website:http://www.alandsbanken.fi
Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner0
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (74)

1

1   0

Tillgångsslag


(Asset classes.) Tillgångsslag kan exempelvis vara aktier, räntor, valutor och råvaror.
Källa: alandsbanken.fi

2

1   0

Omräkningsfaktor


Samma som deltagandegrad.
Källa: alandsbanken.fi

3

0   0

Övervikta fondernas aktieplaceringar


Premiumfonderna har alla en siffra som avspeglar aktievikten i ett normalt marknadsläge. Om aktiemarknaden ser ut att avkasta bättre än normalt så kan fonden placera mer än angiven andel av sina [..]
Källa: alandsbanken.fi

4

0   0

Ålandsbankens allokeringsmodell


Modellen styr fondernas allokering mellan aktie- och ränteplaceringar. Utgående från Ålandsbankens sektorallokeringsmodell görs utvalet inom de sektorer som förväntas vara framgångsrika i varj [..]
Källa: alandsbanken.fi

5

0   0

Warranter


Av institut/bolag utfärdad option som ger innehavaren rätt att köpa aktie till förutbestämd kurs och lösendag.
Källa: alandsbanken.fi

6

0   0

Volatilitet


Volatilitet är ett mått på hur avkastningen har varierat över tiden (för fonder 24 månader). Måttet beräknas på årsbasis och anges i procent. En fond med hög volatilitet har en kurs som sv [..]
Källa: alandsbanken.fi

7

0   0

UNPRI


Ett nätverk av internationella investerare som tillsammans arbetar för att omsätta de sex principerna för ansvarsfulla investeringar i praktiken.
Källa: alandsbanken.fi

8

0   0

Underliggande tillgång


Den tillgång som avkastning baserar sig på.
Källa: alandsbanken.fi

9

0   0

UCITS


UCITS står för "Undertakings for Collective Investments In Transferable Securities" och är benämningen för fonder som omfattas av ett EG-direktiv (Council Directive 20 December 1995). E [..]
Källa: alandsbanken.fi

10

0   0

Tracking Error


Tracking Error (aktiv risk) anger både fondens procentuella avvikelse från jämförelseindex. och följsamhet med samma jämförelseindex.
Källa: alandsbanken.fi


För att se alla definitioner för 74, logga in!