alandsbanken.se

Website:http://www.alandsbanken.se
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (82)

1

0   0

Övriga kostnader


Övriga kostnader är courtage, andra transaktionskostnader bl.a. ersättning till förvaringsinstitut, skatter m.m.
Källa: alandsbanken.se

2

0   0

Övervikta fondernas aktieplaceringar


Premiumfonderna har alla en siffra som avspeglar aktievikten i ett normalt marknadsläge. Om aktiemarknaden ser ut att avkasta bättre än normalt så kan fonden placera mer än angiven andel av sina [..]
Källa: alandsbanken.se

3

0   0

Ålandsbankens allokeringsmodell


Modellen styr fondernas allokering mellan aktie- och ränteplaceringar. Utgående från Ålandsbankens sektorallokeringsmodell görs utvalet inom de sektorer som förväntas vara framgångsrika i varj [..]
Källa: alandsbanken.se

4

0   0

Warranter


Av institut/bolag utfärdad option som ger innehavaren rätt att köpa aktie till förutbestämd kurs och lösendag.
Källa: alandsbanken.se

5

0   0

Volatilitet


Volatilitet är ett mått på hur avkastningen har varierat över tiden (för fonder 24 månader). Måttet beräknas på årsbasis och anges i procent. En fond med hög volatilitet har en kurs som sv [..]
Källa: alandsbanken.se

6

0   0

UNPRI


Ett nätverk av internationella investerare som tillsammans arbetar för att omsätta de sex principerna för ansvarsfulla investeringar i praktiken.
Källa: alandsbanken.se

7

0   0

Underliggande tillgång


Den tillgång som avkastning baserar sig på.
Källa: alandsbanken.se

8

0   0

UCITS


UCITS står för "Undertakings for Collective Investments In Transferable Securities" och är benämningen för fonder som omfattas av ett EG-direktiv (Council Directive 20 December 1995). E [..]
Källa: alandsbanken.se

9

0   0

Tracking Error


Tracking Error (aktiv risk) anger både fondens procentuella avvikelse från jämförelseindex. och följsamhet med samma jämförelseindex.
Källa: alandsbanken.se

10

0   0

Totalkostnad månadssparande


Totalkostnad för ett månadssparande med 100 kr per månad fr.o.m januari som behållits i fonden hela året. Hänsyn tas till återinvesterad utdelning.
Källa: alandsbanken.se


För att se alla definitioner för 82, logga in!