alarmcontrol.se

Website:http://www.alarmcontrol.se
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (26)

1

1   0

Medborgargarde


"frivillig vaktstyrka med självpåtagna polisiära uppgifter." Ofta går medborgargarden över gränsen och agerar inte bara som poliser utan ibland också som åklagare och domstol. Obs Gr [..]
Källa: alarmcontrol.se

2

0   0

Säkerhetsbesiktning


Besiktning av bostadsmiljön. Denna analys kan göras via formulär i pappersform eller via web. Genomgång tar bl.a. upp Insyn, Inbrottsskydd, Brandskydd, Larm. Denna säkerhetsanalys sammanställs i [..]
Källa: alarmcontrol.se

3

0   0

Självriskreducering


Vid en händelse kan självrisken ev reduceras om man arbetar med t.ex. bostadssäkerhet. Till toppen
Källa: alarmcontrol.se

4

0   0

Premiereducering


Justering av en försäkringspremie kan bl.a. ske om man arbetar med bostadssäkerhet. Det kan gälla aktiviteter som installation av larmsystem, anslutning larmcentral, godkända lås, brandskydd, [..]
Källa: alarmcontrol.se

5

0   0

Yttre kontroll


Innebär yttre besiktning av fastigheten. För grannsamverkan rekommenderas att kontaktperson vidtager försiktighet genom att vaka över larmombjektet genom uppkoppling mot bostaden och vid larm ta [..]
Källa: alarmcontrol.se

6

0   0

Tidsbegrepp


Larmöverföringstid: Från att larm aktiveras till att larmcentralen mottager larm.
Källa: alarmcontrol.se

7

0   0

Kontaktpersoner


Är de personer som Du registrerar i Alarm Control och finns i din samverkan för hemsäkerhet Passiva: Personer som nu eller senare kan tänkas vara med i Grannsamverkan Aktiva: Personer som Du a [..]
Källa: alarmcontrol.se

8

0   0

Inre kontroll


Innebär att kontaktperson i Grannsamverkan går in i bostaden genom att han har nycklar. Innan detta sker skall kontaktperson förvissat sig om att det inte finns några inbrottstjuvar i bostaden. [..]
Källa: alarmcontrol.se

9

0   0

Grannsamverkan


Målet för Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Detta ska uppnås genom ett socialt nätverk, som skapas av att de boende samarbetar, stödjer och hjälper varandra. Gr [..]
Källa: alarmcontrol.se

10

0   0

Ångerrätt


Enligt distansavtalslagen har Du som kund 14 dagars ångerrätt. Alarm Control ger Dig dubbelt upp. Du får fritt testa vår tjänst i 30 dagar. Därefter förlänger Du abonnemanget för ett år i ta [..]
Källa: alarmcontrol.se


För att se alla definitioner för 26, logga in!