alecta.se

Website:http://www.alecta.se
Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner0
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (95)

1

1   0

Sparpremie


Den del av ITP-premien som är avsedd för ålderspension. För den som har en årslön över 7,5 inkomstbasbelopp och har ITP 2, betalar arbetsgivaren även en sparpremie till pension för efterlevan [..]
Källa: alecta.se

2

1   0

Kapitalförvaltningskostnad


Kapitalförvaltningskostnaden är försäkringsbolagets kostnad för att förvalta pensionskapitalet.  Denna kostnad dras inte som en avgift utan täcks genom att du får en lägre avkastning på dit [..]
Källa: alecta.se

3

0   0

Ömsesidigt försäkringsbolag


I ett ömsesidigt försäkringsbolag tillfaller allt överskott pensionsspararna. Vid underskott kan pensionsspararnas pensionskapital minskas genom återtag/reallokering.
Källa: alecta.se

4

0   0

Återköp


Att återköpa eller lösa in en pensionsförsäkring är i princip inte tillåtet. Men i inkomstskattelagen finns vissa undantag som gäller om du har en försäkring som har ett väldigt lågt pensi [..]
Källa: alecta.se

5

0   0

Återbäringsränta


Återbäringsräntan använder försäkringsbolag för att fördela totalavkastningen mellan samtliga traditionella pensionsförsäkringar.
Källa: alecta.se

6

0   0

Återbäring


Om du har en traditionell pensionsförsäkring kan du få återbäring om försäkringsbolaget lyckas bra med sin förvaltning. Återbäringen är dock aldrig garanterad. Försäkringsbolaget kan ta t [..]
Källa: alecta.se

7

0   0

Återbetalningsskydd


Återbetalningsskydd är en typ av efterlevandeskydd som du kan välja om du vill att din familj ska kunna få del av det pensionskapital som finns kvar när du dör. Om du dör och det inte finns nå [..]
Källa: alecta.se

8

0   0

Ålderspensionsavgift


Ålderspensionsavgift är den del av pensionsavgiften som din arbetsgivare betalar via arbetsgivaravgiften. Om du är egenföretagare betalar du avgiften via egenavgiften.
Källa: alecta.se

9

0   0

Ålderspension


Ålderspension är en pension som kan börja betalas ut när du har uppnått en viss ålder. Pensionsåldern varierar mellan pensionssystemen. I Sverige har vi allmän pension, tjänstepension och pri [..]
Källa: alecta.se

10

0   0

Värdebesked


Värdebeskedet redovisar hur ditt pensionskapital har utvecklats, exempelvis under ett år.
Källa: alecta.se


För att se alla definitioner för 95, logga in!