alfort.se

Website:http://www.alfort.se
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (20)

1

0   0

pH


en skala från 1 till 14 som mäter om vattnet är surt (lågt pH) eller alkaliskt (högt pH). Lågt pH gör vattnet aggressivt, högt pH kan leda till kalkavsättning. Desinficeringsmedel verkar säm [..]
Källa: alfort.se

2

0   0

Nitor Testset


testset för mätning av pHvärde respektive klor-, brom-/syrevärde.
Källa: alfort.se

3

0   0

Mjukt vatten


vatten med lågt innehåll av kalk- och magnesiumsalter.
Källa: alfort.se

4

0   0

Klorblockering


ett begrepp som används för att beskriva förhållandet där klorets desinficerande verkan avtar. Kan hända när för mycket cyanursyra (Nitor Bevarar Klor) finns i vattnet.
Källa: alfort.se

5

0   0

Klorbehovet


klormängden som går åt för att desinficera vattnet, döda alger, bakterier och andra föroreningar i poolvattnet. När klorbehovet är tillfredsställt kommer vattnet att vara rent tills nya föro [..]
Källa: alfort.se

6

0   0

Kloraminer


kemiska föreningar som bildas mellan klor och kvävehaltiga föroreningar som kommer t ex från svett, urin och hudproteiner. Kloraminer har en lukt av ”för mycket klor” och kan irritera badande [..]
Källa: alfort.se

7

0   0

Hårt vatten


vatten med högt innehåll av kalk- och magnesiumsalter.
Källa: alfort.se

8

0   0

Fritt klor


den mängd klor som finns kvar i vattnet efter att bakterier, alger och andra föroreningar har neutraliserats. Rekommenderad mängd fritt klor är 0,6-1,5 ppm.
Källa: alfort.se

9

0   0

Flockningsmedel


kemiska medel som hjälper till att bilda flockar i vattnet så att smutsen kan fastna i filtret.
Källa: alfort.se

10

0   0

Flockning


binder små smutspartiklar till större flockar som därefter lätt fastnar i filtret.
Källa: alfort.se


För att se alla definitioner för 20, logga in!