alliesofhumanity.org

Website:http://www.alliesofhumanity.org
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (11)

1

0   0

VÄGEN TILL INSIKT


Olika läror i Vägen till Kunskap som lärs ut i många världar i det Större Samfundet.
Källa: alliesofhumanity.org

2

0   0

KUNSKAP


Den andliga intelligens som finns inom varje människa. Källan till allt vi vet. Medfödd insikt. Evig Visdom. Den tidlösa del av oss som inte kan påverkas, manipuleras eller förvanskas. En förm [..]
Källa: alliesofhumanity.org

3

0   0

DEN MENTALA MILJÖN


Tankens och det mentala inflytandets miljö.
Källa: alliesofhumanity.org

4

0   0

KOLLEKTIVEN


Komplexa hierarkiska organisationer sammansatta av åtskilliga utomjordiska raser förenade av gemensamma lojaliteter . Det finns fler än ett kollektiv med utomjordiska besökare i världen idag. Des [..]
Källa: alliesofhumanity.org

5

0   0

MÄNSKLIGT ÖDE


Mänskligheten är ämnad att träda in i det Större Samfundet. Detta är vår evolution.
Källa: alliesofhumanity.org

6

0   0

DE OSYNLIGA


Skaparens änglar som övervakar den andliga utvecklingen av förnimmande varelser överallt i det Större Samfundet. Bundsförvanterna hänvisar till dem som ”De Osynliga”.
Källa: alliesofhumanity.org

7

0   0

DET STÖRRE SAMFUNDET


Rymden. Det enorma fysiska och andliga Universum som mänskligheten är på väg in i och som innehåller otaliga former av intelligent liv.
Källa: alliesofhumanity.org

8

0   0

PASSIVISERINGSPROGRAMMET


Besökarnas program för övertalning och påverkan avsett att neutralisera folks medvetenhet och urskillning angående Interventionen för att mänskligheten ska bli passiv och medgörlig.
Källa: alliesofhumanity.org

9

0   0

INTERVENTIONEN


De utomjordiska besökarnas närvaro, syfte och aktiviteter i världen.
Källa: alliesofhumanity.org

10

0   0

BESÖKARNA


Åtskilliga andra utomjordiska raser från det Större Samfundet som ”besöker” vår värld utan vår tillåtelse och som aktivt lägger sig i mänskliga angelägenheter. Besökarna är engagerade [..]
Källa: alliesofhumanity.org


För att se alla definitioner för 11, logga in!