alltele.se

Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (56)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abonnemang


Tecknas för exempel för telefoni genom ett avtal och gäller från avtalets tecknande.
Källa: alltele.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abonnemangsavgift


Du betalar abonnemangsavgift till AllTele som du är direktansluten till, det vill säga AllTele ansvarar för och i vissa fall äger den del av nätet som leder fram till ditt telefonjack.
Källa: alltele.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adsl


Står för Asynchronous Digital Subscriber Line och är ett annat ord för bredband.
Källa: alltele.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adsl-modem


Är ett slags modem som måste användas för de flesta Internetleverantörer.
Källa: alltele.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ascii


Är en standard för text i elektronisk form.
Källa: alltele.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

atm


Asynchronous Transfer Mode är ett snabbt sätt att överföra information. Motsatsen är isokron överföring, vilket till exempel telefonnätet använder. Isokron överföring innebär att om du ska ringa faster i Malmö så kopplar nätet upp en ledning till henne. Sedan kan ni prata.
Källa: alltele.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bit


Den minsta möjliga informationsmängd en dator kan hantera. En bit kan anta värdet ett eller noll. Se även byte.
Källa: alltele.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

brandvägg


Är begränsande flerkomponentsystem som filtrerar kommunikationen mellan det nät som skall skyddas och potentiellt farliga externa nät. Brandväggen används normalt som skydd mot attacker från öppna internet-förbindelser. Brandväggen (apparat eller program) har filtreringsregler, vilket innebär att den filtrerar bort all data som inte uppfyller minik [..]
Källa: alltele.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bredband


är en förbindelse som medger snabb och behändig användning av informationsinnehållet i datanät. Med bredband avses i allmänhet nätförbindelser med en dataöverföringshastighet om minst 256 kbit/s. Bredband kan utnyttja flera tekniker, varav den vanligaste är ADSL.
Källa: alltele.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

brygga


När man talar om att Brygga så talar man ofta om att koppla bort all router-funktionalitet i ett modem så att det fungerar som ett enkelt modem, ingen översättning av IP-adresser, ingen brandvägg, inget stöd för mer än en ansluten enhet (dator eller router) etc.
Källa: alltele.se (offline)


För att se alla definitioner för 56, logga in!