alltomhacking.se

Website:http://www.alltomhacking.se
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (54)

1

0   0

Överföringshastighet


Den hastighet som ett modem kommunicerar med. Överföringshastighet syftar på hur många gånger linjens tillstånd ändras. Detta är lika med bitar per sekund endast om varje signal motsvarar en b [..]
Källa: alltomhacking.se

2

0   0

Värd


En Windows-dator som kör ett serverprogram eller en tjänst som används av nätverk eller fjärrklienter. Förekommer i Utjämning av nätverksbelastning och avser ett kluster som består av flera v [..]
Källa: alltomhacking.se

3

0   0

URL


En adress som unikt identifierar en plats på Internet. En URL för en World Wide Web-plats föregås av http://, som i den påhittade URL:en http://www.exempel.microsoft.com/. En URL kan innehålla m [..]
Källa: alltomhacking.se

4

0   0

Undernyckel


En nyckel inuti en annan nyckel. I en registerstruktur är undernycklar underordnade underkataloger och nycklar. Nycklarna och undernycklarna liknar avsnittsrubriken i .INI-filer förutom att undernyc [..]
Källa: alltomhacking.se

5

0   0

TCP/IP


En uppsättning nätverksprotokoll på Internet som upprättar kommunikation i sammankopplade nätverk med datorer som har olika maskinvaruarkitektur och operativsystem. TCP/IP omfattar standarder fö [..]
Källa: alltomhacking.se

6

0   0

Telnet


Ett terminal-emulationsprotokoll som används flitigt på Internet för att logga in på nätverksdatorer. Programmet Telnet utnyttjar Telnet-protokollet för användare som använder fjärrinloggning [..]
Källa: alltomhacking.se

7

0   0

Skript


En programtyp som består av en uppsättning instruktioner till ett program eller ett verktygsprogram. Ett skript uttrycker oftast instruktioner genom programmets eller verktygets regler och syntax, k [..]
Källa: alltomhacking.se

8

0   0

RAM minne


Datorn och andra enheter kan läsa från och skriva till RAM-minnet. Information som lagras i RAM-minnet går förlorad när du stänger av datorn.
Källa: alltomhacking.se

9

0   0

Program


En komplett, sluten uppsättning datorinstruktioner som du använder för att utföra en viss uppgift, t ex ordbehandling, kalkylering eller datahantering. Program kallas ibland för tillämpning.
Källa: alltomhacking.se

10

0   0

Partition


En del av en fysisk disk som fungerar som om det vore en fysisk separat disk. När du har skapat en partition måste du formatera den och tilldela den en enhetsbeteckning innan data kan lagras på den
Källa: alltomhacking.se


För att se alla definitioner för 54, logga in!