alltomjuridik.se

Website:http://www.alltomjuridik.se
Mottagna tummar upp31
Motagna tummar ner30
Karma:2 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (1399)

1

2   1

Penningböter


Böter med ett fastställt engångsbelopp. Beloppet är lägst 200 och högst 4 000 kronor, eller som gemensam påföljd för flera brott högst 10 000  kronor.
Källa: alltomjuridik.se

2

2   0

Frigång


Under dagtid och utanför anstalten utför den intagne arbete, deltar i undervisning eller utbildning, får behandling eller deltar i särskilt anordnad verksamhet.
Källa: alltomjuridik.se

3

2   0

Fondpapper


Aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter eller fodringsrätter som är utgivna för allmän omsättning.
Källa: alltomjuridik.se

4

2   0

Folkmord


Systematiska mord och andra övergrepp med avsikt att utplåna en nationell, etnisk eller religös grupp.
Källa: alltomjuridik.se

5

1   2

Våldsbrott


Brott som innebär våld mot en annan person, t.ex. mord och misshandel, men även våldtäkt.
Källa: alltomjuridik.se

6

1   1

Utskottsbetänkande


Ett eller flera riksdagsutskotts behandling av förslag som lämnats till riksdagen. De förslag som behandlas kan vara propositioner, motioner, förslag eller redogörelser.
Källa: alltomjuridik.se

7

1   0

Tredskodom


I allmän domstol kan tredskodom meddelas när någon inte inkommer med svaromål eller inte kommer till en förhandling. När tredskodom meddelas mot någon förlorar denne målet, utan att prövning [..]
Källa: alltomjuridik.se

8

1   0

Tilltalad


Den person som åklagaren har väckt åtal mot.
Källa: alltomjuridik.se

9

1   3

Sveda och värk


Om någon blir skadad i samband med ett brott kan ersättning utgå för sveda och värk. Skadeståndet avser den akuta sjukdomstiden. Om skadan får varaktiga följder kan ersättning utgå för ”l [..]
Källa: alltomjuridik.se

10

1   0

Rättsordning


Ett lands alla rättsregler, dvs. lagar och andra bestämmelser som alla måste följa.
Källa: alltomjuridik.se


För att se alla definitioner för 1399, logga in!