alltomrantor.se

Website:http://www.alltomrantor.se
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (29)

1

0   0

Övertrasseringsavgift


Den avgift som du måste betala på grund av att du överstigt summan pengar som du har på ditt konto.
Källa: alltomrantor.se

2

0   0

Återbetalningstid


Den förutbestämda tiden som en summa pengar skall återbetalas under.
Källa: alltomrantor.se

3

0   0

Värdeökning


Pengar som blir mer värda tack genom exemplevis en ökning i börsindex eller en ökad ränta.
Källa: alltomrantor.se

4

0   0

Valuta


Term för olika länders pengar.
Källa: alltomrantor.se

5

0   0

Upplupen


Någonting som uppkommit efter exempelvis en betalning har skett. Summan blir därför en skuld till nästa betalning.
Källa: alltomrantor.se

6

0   0

Transaktion


Ett ekonomiskt flöde som sker mellan två eller flera enheter och är avtalad på förhand.
Källa: alltomrantor.se

7

0   0

Schablon


En mall för vad som skall betalas om du inte kan bevisa någonting med kvitton eller liknande. Ett generellt avdrag som får göras utan bevis.
Källa: alltomrantor.se

8

0   0

Sparränta


Se ränta.
Källa: alltomrantor.se

9

0   0

Styrränta


Den ränta som Riksbanken tar ut för att låna ut till bankerna runt om i landet.
Källa: alltomrantor.se

10

0   0

Riksbanken


Bankernas bank. Den bank som sätter styrräntan eller reporäntan och det institut som lånar ut pengar till bankerna.
Källa: alltomrantor.se


För att se alla definitioner för 29, logga in!