alltomsmslan.se

Website:http://www.alltomsmslan.se
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (43)

1

0   0

Återbetalningskrav


De krav som kreditgivaren ställer på återbetalningen av en låntagare
Källa: alltomsmslan.se

2

0   0

Återbetalningsförmåga


Låntagarens kapacitet att återbetala en fordran.
Källa: alltomsmslan.se

3

0   0

Uppläggningsavgift


Avgift för det administrativa arbetet vid ett lån.
Källa: alltomsmslan.se

4

0   0

Upplysningscentralen


Sveriges ledande kreditupplysningsföretag.
Källa: alltomsmslan.se

5

0   0

Transaktion


Ett ekonomiskt flöde som sker mellan två eller flera enheter och är avtalad på förhand.
Källa: alltomsmslan.se

6

0   0

Styrränta


Den ränta som Riksbanken tar ut för att låna ut till bankerna runt om i landet.
Källa: alltomsmslan.se

7

0   0

Stibor


Stockholm Interbank Offered Rate. En daglig referensränta som beräknas på ett genomsnitt av de räntor som bankerna ställer till varandra för lån.
Källa: alltomsmslan.se

8

0   0

Serieamortering


Amorteringen startar vid ett visst procentbelopp och ökar sedan successivt vid varje betalningstillfälle. Snabblån
Källa: alltomsmslan.se

9

0   0

Skuldebrev


Ett skriftligt dokument som anger att betala en viss penningsumma. Ett exempel på skuldebrev är en obligation.
Källa: alltomsmslan.se

10

0   0

Ränteskillnadsersättning


Ersättning som betalas in av gäldenären till borgenären i fall där lån löses in tidigare än vad som avtalats. Den ses inte som en avgift utan en ersättning för den förlust som långivaren t [..]
Källa: alltomsmslan.se


För att se alla definitioner för 43, logga in!