almega.se

Website:https://www.almega.se/
Mottagna tummar upp12
Motagna tummar ner21
Karma:-8 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (42)

1

11 Thumbs up   12 Thumbs down

marknadskrafter


Det pristryck som balansen mellan utbud och efterfrågan sätter på varor och tjänster.
Källa: almega.se (offline)

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

lönesystem


Ett system för att administrera löneutbetalningar hos en arbetsgivare.
Källa: almega.se (offline)

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

arbetsgivarguiden


Dina stjärnmärkta sidor Dina kollektivavtal Medlemsnyheter Arbetsgivarguiden A-Ö Typ av innehåll Mallar och blanketter Verktyg AD-domar Kurser Vanliga frågor & svar Innehållsförteckning [..]
Källa: almega.se (offline)

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

arbetsgivaravgifter


Lagfästa och kollektivavtalade avgifter som arbetsgivaren betalar.
Källa: almega.se (offline)

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

arbetskraftskostnad


Lön och övriga kostnader för arbetsgivaren förknippade med anställningen, t ex arbetsgivaravgifter, försäkringsavgifter eller pensionsavgifter som regleras i lag eller avtal.
Källa: almega.se (offline)

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

arbetsvärdering


Ett sätt att systematiskt klassificera arbetsuppgifternas art och svårighet. Vanligtvis används faktorer som utbildning, erfarenhet, ansvar m fl som hjälp vid värderingen. Värderingen gäller enbart arbetsuppgiften, inte medarbetaren.
Källa: almega.se (offline)

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

bonus


Ersättning utöver fast lön. Storleken beror på den gjorda prestationen och är oftast bestämd på förhand. Bonus kan ges såväl till enskild individ som till grupp av individer. Betalas oftast årsvis. Det förekommer att bonus bestäms i efterhand och har då ibland karaktären av gratifikation.
Källa: almega.se (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

bruttolön


Lön före skatt och andra avdrag.
Källa: almega.se (offline)

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

framgångsfaktorer


Företagets mål, strategier och gemensamma värden som ställer krav på medarbetarnas prestationer, resultat och kompetensutveckling.
Källa: almega.se (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

generell lönehöjning


Ett vid kollektivavtalsförhandlingen framförhandlat belopp eller en procentsats som alla erhåller vid lönerevisionen.
Källa: almega.se (offline)


För att se alla definitioner för 42, logga in!