alstra.se

Website:http://www.alstra.se
Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner0
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (17)

1

1   0

Korstabulering


Korstabulering innebär att du kan analysera enskilda grupper beroende på hur de har svarat – eller inte svarat. Du kan exempelvis titta närmare på resultatet för de som bor i en storstad, är k [..]
Källa: alstra.se

2

1   0

Bakgrundsfråga


Med hjälp av bakgrundsfrågor såsom ålder, kön, inkomst, utbildning, geografisk hemvist med mera kan du senare bryta ned resultatet av undersökningen och hitta samband, skapa förståelse för et [..]
Källa: alstra.se

3

0   0

Validitet


Validitet innebär att man har undersökt det som man skulle undersöka och ingenting annat. Det kan verka självklart men det är inte alltid så lätt att uppnå hög validitet. Om man mäter fötte [..]
Källa: alstra.se

4

0   0

Svarsfrekvens


Med svarsfrekvens avses antalet erhållna svar i förhållande till antalet möjliga svar. De ej erhållna svaren kallas bortfall.
Källa: alstra.se

5

0   0

SPSS


Genom att exportera dina data till statistikprogrammet SPSS kan du göra en mer omfattande och djupare granskning av resultatet. Använder du Survey Generator Medium eller Large kan du få ut data i d [..]
Källa: alstra.se

6

0   0

Signifikans


Signifikans är ett begrepp för att ange att ett observerat värde i en undersökning avviker från ett hypotetiskt värde, eller annat jämförelsevärde så pass mycket att det inte beror på den s [..]
Källa: alstra.se

7

0   0

Rådata


Rådata är data som samlats in från en källa och som inte har genomgått bearbetning eller annan manipulation, exempelvis obehandlad statistik till en undersökning. Datat kan sedan behandlas av et [..]
Källa: alstra.se

8

0   0

Respondent


En respondent är en deltagare i en undersökning. De som avslutat undersökningen och besvarat samtliga frågor kallas "svarande respondenter".
Källa: alstra.se

9

0   0

Reliabilitet


Reliabilitet beskriver hur pass tillförlitlig en undersökning/studie är. Om man till exempel undersöker längderna på eleverna i en skolklass påverkar mätinstrumenten reliabiliteten. Mäter man [..]
Källa: alstra.se

10

0   0

Randomisering


Randomisering kan betyda två saker:
Källa: alstra.se


För att se alla definitioner för 17, logga in!