alvestaenergi.se

Website:http://www.alvestaenergi.se
Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner0
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (63)

1

2   0

Schablonberäkning


Beräkning av framtida elförbrukning grundad på historiskt uppmätt förbrukning. Denna typ av beräkning upphör senast 1 juli år 2009.
Källa: alvestaenergi.se

2

0   0

Årsavgift


En fast årlig avgift som ditt elhandelsföretag kan ta ut.
Källa: alvestaenergi.se

3

0   0

Uttagspunkt


Anslutningen mellan din elanläggning och elnätet.
Källa: alvestaenergi.se

4

0   0

Uppsägningstid


Anger hur lång tid i förväg du ska meddela elhandelsföretag och elnätsföretag om att du önskar att avtalet ska upphöra. Speciellt viktigt om du vill byta elhandelsföretag för att undvika on [..]
Källa: alvestaenergi.se

5

0   0

Tillsvidarepris


Det pris du betalar om du inte har något tecknat avtal om fast eller rörligt elpris med ditt elhandelsföretag. Om ditt elhandelsföretag ändrar tillsvidarepriset måste företaget annonsera om det [..]
Källa: alvestaenergi.se

6

0   0

Tariff; tids


Olika priser under olika tider på dygnet, eller olika tider på året.
Källa: alvestaenergi.se

7

0   0

Tariff; enkel


Samma pris oavsett tid på dygnet/årstid.
Källa: alvestaenergi.se

8

0   0

Säkringsstorlek


Begränsar hur mycket el en anläggning kan överföra. Elnätsföretagets abonnemangsavgift grundas oftast på säkringsstorleken.
Källa: alvestaenergi.se

9

0   0

Säkring


Teknisk anordning som skyddar elledningen från överbelastning. T ex är en propp en säkring.
Källa: alvestaenergi.se

10

0   0

Slutfaktura


På din slutfaktura jämförs den avlästa elförbrukning med den beräknade, fram till den dag avtalet upphör. Fakturan visar hur mycket el du verkligen förbrukat och om du ska betala mer eller har [..]
Källa: alvestaenergi.se


För att se alla definitioner för 63, logga in!