alvestaenergi.se

Website:https://alvestaenergi.se/
Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner0
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (63)

1

2   0

schablonberäkning


Beräkning av framtida elförbrukning grundad på historiskt uppmätt förbrukning. Denna typ av beräkning upphör senast 1 juli år 2009.
Källa: alvestaenergi.se

2

0   0

abonnemang


Den fasta avgift som du betalar för att få tillgång till elnätet kallas för ”Abonnemang”. Den finns på din faktura från elnätsföretaget.
Källa: alvestaenergi.se

3

0   0

allmänna avtalsvillkor


En överenskommelse mellan Konsumentverket och elföretagen, som gäller inom branschen.
Källa: alvestaenergi.se

4

0   0

anläggning


Avser din elanläggning, d v s elledningar, strömbrytare och eluttag i din bostad.
Källa: alvestaenergi.se

5

0   0

anläggningsadress


Gatuadressen till din anläggning.
Källa: alvestaenergi.se

6

0   0

anläggnings id


En kod för din elanläggning som elnätsföretaget använder för att hålla reda på vilken anläggning som är din. Du hittar anl id på din faktura. Tillsammans med ditt områdes id bildar detta en unik identifikation, som du ska uppge när du byter elhandelsföretag.
Källa: alvestaenergi.se

7

0   0

anvisat elhandelsföretag


Det elhandelsföretag som säljer el till dig om du inte själv väljer elhandelsföretag. Ditt anvisade elhandelsföretag utses av ditt elnätsföretag.
Källa: alvestaenergi.se

8

0   0

avläsning


En avläsning av mätarställningen på din elmätare.
Källa: alvestaenergi.se

9

0   0

avläsning; fjärr


Automatisk avläsning av din elmätare.
Källa: alvestaenergi.se

10

0   0

avläsning; manuell


Avläsning av din elmätare, där antingen du själv eller någon från ditt elnätsföretag läser av mätaren.
Källa: alvestaenergi.se


För att se alla definitioner för 63, logga in!