amberes.se

Website:http://www.amberes.se
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner2
Karma:-1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (70)

1

0   0

Övergödning


För hög tillförsel av näringsämnen (främst fosfor och kväve) till ett vattendrag, vilket leder till problem såsom algblomning och syrebrist.
Källa: amberes.se

2

0   1

Vattentäkt


Vattendrag (även grundvatten) som används som råvatten för dricksvattenframställning
Källa: amberes.se

3

0   0

Vakuumtoalett


Toalett där vatten inte används för att transportera avfallet utan endast för att skölja skålen, undertryck i ledningarna skapas med hjälp av vakuumpumpar, ejektorer eller blåsmaskiner
Källa: amberes.se

4

0   0

Urinsortering


Avskiljning av urin från avföring i toaletten
Källa: amberes.se

5

0   0

Urinavlastat avloppsvatten


Avloppsvatten från hushåll med urinsortering i dubbelspolad urinsorterande toalett, dvs. BDT-vatten och fekalier + spolvatten.
Källa: amberes.se

6

0   0

Tvåkammarbrunn


Slamavskiljare där vattnet passerar genom två kammare
Källa: amberes.se

7

0   0

TS


Torr substans, anges ofta i procent av total vikt alt. volym
Källa: amberes.se

8

0   0

Trekammarbrunn


Slamavskiljare där vattnet passerar genom tre kammare
Källa: amberes.se

9

0   0

Tilloppsledning


Ledning som sammanför allt avloppsvatten i hushållet
Källa: amberes.se

10

0   0

Texturanalys


Undersökning då ett jordprov siktas för att bestämma kornstorleken
Källa: amberes.se


För att se alla definitioner för 70, logga in!