ampguiden.net

Website:http://www.ampguiden.net
Mottagna tummar upp3
Motagna tummar ner0
Karma:2 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (14)

1

2   0

Generalentreprenad


Entreprenadform då beställaren projekterar eller låter projektera hela byggobjektet och därefter handlar upp en generalentreprenör som i sin tur handlar upp och samordnar underentreprenörerna.
Källa: ampguiden.net

2

1   0

Projektör


Den som utför produktbestämningen för ett byggobjekt. Oftast fristående konsulter såsom arkitekter, konstruktörer, vvs, el och mark.
Källa: ampguiden.net

3

0   0

Samordningsansvarig


Den som enligt Arbetsmiljölagen 3 kap.§ 7 med tillägg 2008:16 är ansvarig för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på gemensamt arbetsställe för en verksamhet.
Källa: ampguiden.net

4

0   0

Projekteringsledare


Den som leder och samordnar projekteringen. Projekteringsledningen kan utövas direkt av byggherren eller överlåtas i olika omfattning till en konsult, entreprenör eller till ledningen av en konsul [..]
Källa: ampguiden.net

5

0   0

Projektering


Bestämning av produkt och konstruktion.
Källa: ampguiden.net

6

0   0

Förvaltare


Den som ansvarar för att vidmakthålla ett byggnadsverk i förvaltningsprocessen.
Källa: ampguiden.net

7

0   0

Entreprenör


Den som åtagit sig en entreprenad.
Källa: ampguiden.net

8

0   0

Entreprenad


Ett åtagande att på anvisad plats och enligt avtal med beställare utför visst arbete.
Källa: ampguiden.net

9

0   0

Byggobjekt


Synonymt med byggnadsverk
Källa: ampguiden.net

10

0   0

Byggnadsverk


Den helhet som byggs vid nyproduktion och som har sådana egenskaper att det uppfyller behoven hos den verksamhet det byggts för.
Källa: ampguiden.net


För att se alla definitioner för 14, logga in!