ams.ax

Website:http://www.ams.ax
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner1
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (10)

1

1   1

Arbetsvillkor


För att vara berättigad till grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning måste du uppfylla arbetsvillkoret. I regel blir arbetsvillkoret uppfyllt när du under de senaste 28 månaderna varit [..]
Källa: ams.ax

2

0   0

Yrkesskydd


Om du lyfter arbetslöshetsersättning kan du under de tre första månaderna ha rätt att begränsa din arbetssökning till ditt yrkesområde. Förutsättningen för yrkesskydd är att du har en yrke [..]
Källa: ams.ax

3

0   0

Väntetid


Arbetslösa arbetssökande som saknar yrkesutbildning och inte uppfyller arbetsvillkoret får en väntetid på 5 månader innan arbetslöshetsersättning kan betalas ut. Väntetiden räknas då du är [..]
Källa: ams.ax

4

0   0

Självrisktid


När du anmäler dig vid Ams och ansöker om ersättning är det en självrisktid på fem till sju dagar innan ersättningen påbörjas.
Källa: ams.ax

5

0   0

Nollställning av dagarna


Arbetslöshetsdagpenning betalas för högst 500 dagar. Ifall du under denna tid uppfyller arbetsvillkoret på nytt, börjar 500 dagars maximitid från början, dvs. betalningsdagarna nollställs. Om [..]
Källa: ams.ax

6

0   0

Karens


I vissa fall kan en arbetssökande bli utan arbetslöshetsersättning för en begränsad period exempelvis p.g.a. att man sagt upp sig från sitt arbete utan godtagbar orsak (karens 3 mån) eller väg [..]
Källa: ams.ax

7

0   0

Jämkad dagpenning


Jämkad dagpenning betalas om du har arbetsinkomster under arbetslöshetstiden t.ex. för deltidsarbete, bisyssla eller korta vikariat. Vid jämkning minskas arbetslöshetsersättningen med en del av [..]
Källa: ams.ax

8

0   0

Inkomstrelaterad dagpenning


Om du sedan minst 34 veckor tillbaka har tillhört och varit betalande medlem i en a-kassa kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning.
Källa: ams.ax

9

0   0

Grunddagpenning


Om du är arbetslös och uppfyller arbetsvillkoret men inte är medlem i en a-kassa kan du ansöka om grunddagpenning från Ålands landskapsregering via Ams. Grunddagpenningen är för närvarande 32 [..]
Källa: ams.ax

10

0   0

Arbetsmarknadsstöd


Om du som arbetslös arbetssökande inte uppfyller arbetsvillkoret eller om du har fått dagpenning för fulla 500 dagar kan du få arbetsmarknadsstöd från Ålands landskapsregering. Arbetsmarknadss [..]
Källa: ams.ax