anachem.umu.se

Website:http://anachem.umu.se
Mottagna tummar upp8
Motagna tummar ner10
Karma:-1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (116)

1

1   0

Späda


Göra en lösning mindre koncentrerad genom att tillsätta med lösningsmedel.
Källa: anachem.umu.se

2

1   0

Molekylvikt


Massan av ett mol av en substans.
Källa: anachem.umu.se

3

1   0

Implodera


Krossning eller "inåtriktad sprängning" av en behållare som uppstår när det inre trycket snabbt minskar till en nivå som understiger yttre trycket. En implosion är det motsatt [..]
Källa: anachem.umu.se

4

1   1

Homogen blandning


En lösning eller en blandning där atomerna eller molekylerna är helt sammanblandade och ger en blandning med helt igenom lika egenskaper.
Källa: anachem.umu.se

5

1   1

Heterogen blandning


En blandning som har urskiljbara faser eller regioner.
Källa: anachem.umu.se

6

1   0

Fasomvandling


En övergång från ett aggregationstillstånd till ett annat.
Källa: anachem.umu.se

7

1   0

Entalpiändring


Ett mått på värmen som tas upp eller avges av ett system som genomgår en kemisk reaktion eller en fysikalisk omvandling vid konstant tryck. För en exoterm reaktion är H negativ.
Källa: anachem.umu.se

8

1   1

Blandning


En sammansättning bestående av två eller flera substanser som inte är kemiskt bundna till varandra.
Källa: anachem.umu.se

9

0   0

Övermättad lösning


En lösning där koncentrationen av en substans överstiger den som är möjlig i en mättad lösning under samma betingelser. En övermättad lösning kan beredas genom att långsamt kyla ner en lös [..]
Källa: anachem.umu.se

10

0   0

Ångtryck


Trycket som åstadkomms av en ånga i jämvikt med dess fasta fas eller vätska.
Källa: anachem.umu.se


För att se alla definitioner för 116, logga in!