andebark.se

Website:http://www.andebark.se
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (34)

1

1   0

Skevdelningsregeln


Till förmån för den make som har mest giftorättsgods kan skevdelningsregeln förhindra att all det sammanlagda giftorättsgodset ska delas lika. Äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhåll [..]
Källa: andebark.se

2

0   0

Äktenskapsskillnad


Då ett äktenskap upplöses, skilsmässa, genom domstolsbeslut
Källa: andebark.se

3

0   0

Upphovsrätt


Rätten att bestämma över t.ex. litterära (texter, böcker) eller konstnärliga (bilder, musik, målningar) verk du skapat. Upphovsrätten kan överlåtas eller upphävas.
Källa: andebark.se

4

0   0

Undersökningsplikt


Enligt lag har du som köpare skyldighet att undersöka de hus du ska köpa. Det är husets skick den dagen du skriver kontrakt som gäller, fel som du hade kunnat upptäcka vid en undersökning är p [..]
Källa: andebark.se

5

0   0

Testamentsexekutor


Testamentsexekutorn träder i arvingars ställe och får en självständig rätt att fatta beslut i dödsboet om dödsbodelägarna inte kan komma överens.
Källa: andebark.se

6

0   0

Särskild överförmyndarkontroll


När en omyndig på grund av arv eller testamente fått pengar till ett värde överstigande åtta basbelopp eller med villkor om särskild överförmyndarkontroll skall den som ombesörjer utbetalni [..]
Källa: andebark.se

7

0   0

Särkullbarn


Särkullbarn är inte makarnas/sambornas gemensamma utan endast barn till en av dem. Mer om särkullbarns arvsrätt under vem ärver. Särskild förvaltning Om arvtagaren eller testamentstagaren är u [..]
Källa: andebark.se

8

0   0

Strikt ansvar


Innebär att parten ansvarar för skador oberoende av uppkomst. Det är framför allt i frågor gällande farlig verksamhet som du stöter på lagar som strikt ansvar. T.ex. när det gäller personska [..]
Källa: andebark.se

9

0   0

Sambolagen


Då två personer bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll gäller sambolagen. Ett krav är att samborna är ogifta. Det är sambornas gemensamma bostad och bohag som är det [..]
Källa: andebark.se

10

0   0

Prisbasbeloppet


Ett begrepp som används på flera ställen i lagen. Begreppet används genom att ange antalet prisbasbelopp för ett visst utförande. Prisbasbeloppets värde följder inflationen eftersom antalet be [..]
Källa: andebark.se


För att se alla definitioner för 34, logga in!